Profylax med Profylaxbarnmorska

Från februari 2023 erbjuder vi profylaxkurser för er som vill få en fördjupad kunskap om det fysiologiska födandet, träna på andning, avslappning, massage, rebozo, hitta tryggheten och lugnet. Kursen leds av en barnmorska certifierad av @profylaxbarnmorskorna

Läs mer om kursens innehåll och bokningsregler