Bristningar i samband med förlossningen

Nu finns nytt kunskapsmaterial om bäckenbotten och bristningar i samband med förlossning.

Ta del av patientinformationen som du också hittar under fliken "Tips & Information" här på hemsidan.