Graviditetsenkäten - uppdatera dina kontaktuppgifter på 1177.se

Graviditetsenkäten - uppdatera dina kontaktuppgifter på 1177.se

Gör din röst hörd och medverka genom att besvara en enkät om kvinnors upplevelse av mödra- och förlossningsvården.

Vad tycker gravida och nyblivna mammor om vården? Hur upplever de sin egen hälsa?

Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att få Graviditetsenkäten via mail eller sms genom 1177 - Vårdguidens e-tjänster. Enkäten lanseras från 1/12 2020 och undersöker kvinnors hälsa och upplevelser av vården under graviditet, förlossning och eftervård. Syftet är att öka kvinnors delaktighet i samband med graviditet och förlossning samt att ge underlag till lärande och förbättringsarbete för landsting och regioner.

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som utformar Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret och Graviditetsregistret.

Enkäten kommer att skickas ut vid tre tillfällen; första delen skickas ut under graviditeten, andra delen skickas ut sex veckor efter förlossning och den tredje delen ett år efter förlossning. Gravida och nyblivna mammor kommer att uppmanas att starta ett konto / uppdatera med kontaktuppgifter på 1177.