Vad gäller på Kvinnokliniken - Covid 19

Vad gäller på Kvinnokliniken - Covid 19

Covid -19 innebär förändring för gravida och födande. Nedan information gäller tillsvidare framför allt på Förlossningen Lund.

  • Information till dig som ska föda barn på SUS (inspelad film, textad på svenska, engelska, somaliska, arabiska)
  • FÖRLOSSNINGEN: endast en anhörig per patient. Samma anhörig under hela vårdtiden. Vid planerat kejsarsnitt får frisk, symptomfri partner närvara på operationsavdelningen (gäller hela Region Skåne fr om 200914) men inte på BB. Akuta kejsarsnitt genomförs fortsatt utan partner på operationssalen. Lustgas är OK för Covid-smittad födande. Vid induktion får frisk partner närvara hela tiden (Lund), tänk extra på att ta med mat, för att minska onödigt "spring" in och ut på avdelningen. Dagummet är stängt för tillfället, men det går bra att förvara medhavd mat i kylskåpet. Dock är det personalen som sätter ut den där och även värmer etc. 
  • BB/FamiljeBB: besöksförbud. Undantag kan göras för partner efter särskild behovsprövning. Inga syskon. 
  • SPECIALISTMÖDRAVÅRD/ULTRALJUD: besöksförbud. Undantag kan göras för partner efter särskild behovsprövning. Inga syskon.
  • ÖVRIGA AVDELNINGAR/MOTTAGNINGAR PÅ KK: totalt besöksförbud
  • STORFÖRELÄSNINGAR inför förlossning ställs in