Besöksregler Kvinnokliniken - Covid 19

Besöksregler Kvinnokliniken - Covid 19

Covid -19 innebär förändring för gravida och födande. Nedan information gäller tillsvidare på förlossningsavdelningarna i Skåne.

  • Information om Covid-19 till dig som ska föda barn i Skåne
  • FÖRLOSSNINGEN: EN frisk stödperson/medförälder per födande kvinna under aktivt värkarbete. Samma person under hela vårdtiden på förlossningsavdelningen.
  • Vid planerade och akuta kejsarsnitt: EN stödperson/medförälder får närvara på operationsavdelningen efter negativt snabbtest för Covid-19 
  • Ingångsättning som sker på perinatal: ingen medföljande förrän aktivt värkarbete. 
  • Igångsättning som sker på förlossningen: medföljande tillåten
  • Lustgas är OK för Covid-smittad födande.
  • Tänk extra på att ta med mat, för att minska onödigt "spring" in och ut på avdelningen. Dagummet är stängt för tillfället, men det går bra att förvara medhavd mat i kylskåpet. Dock är det personalen som sätter ut den där och även värmer etc. 
  • BB/FamiljeBB: besöksförbud. Undantag kan göras för medförälder efter särskild behovsprövning. Inga syskon. 
  • SPECIALISTMÖDRAVÅRD/ULTRALJUD: Totalt besöksförbud. 
  • ÖVRIGA AVDELNINGAR/MOTTAGNINGAR PÅ KK: totalt besöksförbud