Contact

Contact

We know that high availability of health care is of great importance to most people today. We also want you to feel safe and be able to get in touch with your midwife whatever your questions are and at Admira Kvinnohälsa you can easily get in contact with a midwife by e-mail info@admira.se

Kristina Wahlstedt

Kristina Wahlstedt

Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt

Innan min anställning på Admira Kvinnohälsa arbetade jag på Mödrahälsovården Linero i Lund. Jag har snart 30 års erfarenhet från arbete på kvinnoklinik, förlossning och mödrahälsovård. Övriga meriter är bland annat att jag lett vattengympa för gravida under tre års tid, utbildat mig i akupunktur, sexologi, smittspårning och dessutom som handledare för blivande barnmorskor. Sedan februari 2017 är jag verksamhetschef för Admira Kvinnohälsa. 

Elisabet Calais

Elisabet Calais

Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt

Jag har arbetat som barnmorska sedan 2001, framför allt på avdelning för komplicerade graviditeter men även på förlossnings- och BB-avdelning på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Övriga meriter är bland annat en Masterexamen i Reproduktiv och Perinatal Hälsa. Genom min forskning fick jag i Uppsala möjligheten att utveckla vårdrutinerna kring tidig hudkontakt de första levnadsdygnen mellan nyfödda fullgånga barn och deras föräldrar. Sedan februari 2017 är jag VD för Admira Kvinnohälsa. 

Gunilla Bengtsson

Gunilla Bengtsson

Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt

Jag heter Gunilla och har jobbat som barnmorska sedan början av 80-talet. Första åren inom förlossningsvård, specialistmödravård, prenatal o perinatalavdelning. Därefter olika barnmorskemottagningar, nu sist på Capio i Lund och på Familjecentralen Tåbelund i Eslöv.
Jag älskar mitt jobb som barnmorska! Det är med stor glädje o ära att få följa med ett blivande föräldrapar på livets resa o se dem växa o utvecklas som föräldrar.

Elin Nilsson

Elin Nilsson

Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt

Innan jag började min anställning på Admira så arbetade jag i många år som sociolog med utbildnings- och hälsofrågor. Mitt intresse för kvinnohälsa växte alltmer och efter att ha fått tre egna barn så bestämde jag mig för att bli barnmorska. Som barnmorska får jag den stora glädjen att träffa kvinnor i olika åldrar med olika förutsättningar, behov och önskemål. Jag får också träffa blivande föräldrar och följa med och stötta på den omtumlande, fantastiska och personliga resa som en graviditet innebär.  Som barnmorska strävar jag efter att skapa positiva, lugna och trygga möten. Möten som främjar kvinnors hälsa och som skapar goda förutsättningar för en positiv förlossningsupplevelse och en bra start på föräldraskapet.

Find us

Admira Kvinnohälsa is located in the town center of Lund, right next to Stortorget.