Besöksregler på Admira Kvinnohälsa

Besöksregler på Admira Kvinnohälsa

Från den 16 maj 2022 upphör de särskilda vårdhygieniska riktlinjerna med tanke på Covid-19 att gälla. Detta betyder att vi som vårdpersonal inte längre kommer att bära munskydd som rutin. Om du är immunsupprimerad och riskerar att bli svårt sjuk i Covid-19 eller av annan anledning önskar att vi bär munskydd, så berätta gärna det vid ditt besök hos oss. FORTFARANDE ber vi alla att stanna hemma om du känner dig sjuk med symptom på förkylning, feber och hosta. Kontakta din barnmorska och boka om tiden!!

 

Skydda dig och andra från smittspridning genom att: 

  • stanna hemma om du är sjuk
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  • hosta och nys i armvecket
  • undvika att röra vid öga, näsa, mun