Vår Vision

Vi vill skapa TILLIT och TRYGGHET

  • TILLIT

Din barnmorska är engagerad och hon respekterar Dig. Hon lyssnar på Dig och rådgivningen/vården utformas utifrån Din situation och Dina förutsättningar. Det är viktigt för att du ska kunna förstå och vara delaktig i din vård. Du väljer själv hur aktiv du vill vara, men du har alltid en möjlighet att tala om vad du vill. Vi välkomnar alla, oavsett könsidentitet, och ser bara positivt på en mer inkluderande hälsovård i Sverige. 

  • TRYGGHET 

En hög tillgänglighet: Du kan kontakta din barnmorska på telefon och e-post, samt boka dina tider online

Kontinuitet: Du har möjlighet att träffa samma barnmorska varje gång du kommer om du önskar. Framför allt under graviditeten kan detta kännas naturligt. 

Medicinsk kompetens: Du kan känna dig trygg med att våra barnmorskor är uppdaterade och följer Region Skånes riktlinjer för kvinnohälsovården, samt har ett nära samarbete med Kvinnokliniken SUS. 

Rofylld atmosfär: Vi vet också att första intrycket man får av till exempel ett väntrum, betyder mycket för hur man uppfattar det kommande mötet med vårdpersonalen. Därför strävar vi efter att skapa en miljö som känns inbjudande och välkomnande, och vill på så sätt förmedla en känsla av gott förtroende för vår verksamhet. 

Vi ser fram emot att träffa Dig!