TIDIGT ULTRALJUD i Lund v8+

TIDIGT ULTRALJUD i Lund v8+

För dig som listar dig hos oss finns möjlighet till reducerad kostnad för ett tidigt ultraljud (viabilitetsscan) på Emmaultraljudsklinik i Lund.

En viabilitetsundersökning kan vara aktuell om du känner dig orolig exempel pga tidigare missfall.

Viabilitet refererar till liv och viabilitetsskanning är den ultraljudsundersökning som utförs allra tidigast i graviditeten. Den är främst till för att kunna verifiera att hjärtat slår som det ska, se hur stort fostret är och beräkna graviditetslängden samt se om det finns mer än ett foster.

OBS: Om du haft tre missfall i rad, tidigare utomkvedshavandeskap (dvs. graviditet utanför livmodern) eller om det förekommit blödningar eller smärta - på dessa indikationer skickar våra barnmorskor remiss till Emmaultraljudsklinik och endast till undersökning av läkare på kliniken i Malmö.