Dataskyddspolicy Admira Kvinnohälsa

Vi värnar om din integritet

Den 25 maj 2018 ersättes personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). 
I samband med den nya GDPR-lagen vill vi informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

För Admira Kvinnohälsa är personlig integritet viktigt och vi vill att du skall känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. I denna dataskyddspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Vad är personuppgift?

Personuppgift är varje uppgift varigenom en fysisk, levande person direkt eller indirekt kan identifieras t.ex. personnummer, namn, e-post, bild, telefonnummer mm.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

 De personuppgifter som lagras av Admira Kvinnohälsa är primärt avsedda för att upprätthålla de åtaganden vi har med dig som kund.

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, journal, e-postadress och telefonnummer och skiljer på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är till exempel etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse och Admira Kvinnohälsa kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter. Vi uppmanar våra kunder att inte föra in anteckningar av känslig karaktär i vårt bokningssystem.

  • Bokningssystemet Boka Direkt - Genom att vi lagrar dina personuppgifter kan vi på ett  effektivt sätt hantera dina bokningar samt att vi kan skicka information kring din bokning, avbokningsregler mm. Uppgifterna i vårt bokningsystem används endast av Admira Kvinnohälsa och sprids aldrig vidare. Läs mer: https://blogg.bokadirekt.se/anvandarvillkor/
  • Journalsystem - Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och journalför din besök i anvisat journalsystem samt registrerar i anvisade system för "listning under graviditet", besöksregistrering samt i förekommande fall nationella graviditetsregistret. Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan handla om myndigheter, till exempel Försäkringskassan. 
  • Epost - Admira Kvinnohälsa arbetar med vanlig email, dessa raderas så snart de är hanterade eller senast efter 12 månader. Säker kommunikation sker via 1177 Vårdguidens E-tjänster. 
  • Hemsidan och cookies - Admira Kvinnohälsas webbplats använder så kallade kakor för att spara statistik om hur många besökare vi har och vilka sidor de besöker. Syftet är att förbättra webbplatsen och besökarens upplevelse. För detta förs statistik över tid och analys sker av sökmönster på webbplatsen. Rättsligt stöd för hanteringen är berättigat intresse. IP-numren behandlas ytterst momentant (högst några minuter). En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. Det är upp till dig som besökare om du vill acceptera cookies och du kan när som helst stänga av cookies i din webbläsare.


Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gäller personuppgifter utanför Region Skånes journalsystem, exempelvis vårt bokningssystem Boka Direkt samt e-post med Admira Kvinnohälsa. 

För journaluppgifter gäller villkoren i Patientdatalagen och andra tillämpliga lagar och styrdokument. Mer information om din journal och dina rättigheter att ta del av den hittar du på Vårdguiden, 1177.se.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Admira Kvinnohälsa AB (org nr 556726-2166), Stora Södergatan 3, 222 23  Lund.  

Tillsynsmyndighet och fördjupad information

Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt eller behöver fördjupad information om Dataskyddsförordningen, kan du kontakta Datainspektionen www.datainspektionen.se