Ultraljud - Fosterdiagnostik

Ultraljud - Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik är ett samlingsnamn för olika medicinska undersökningar som ger information om fostrets tillstånd. All fosterdiagnostik är frivillig vilket innebär att du som är gravid bestämmer vilken eller vilka erbjudna undersökningar du vill göra. Alla gravida i Region Skåne erbjudna två ultraljud. Vår främsta samarbetspartner är Emmaultraljudsklinik som ligger i samma trappuppgång som vi.

Emmakliniken Lund (i samma hus som Admira Kvinnohälsa, våning 4) För dig som listar dig hos oss finns möjlighet till reducerad kostnad om du önskar ett tidigt ultraljud v8+(viabilitetsultraljud).

Vi samarbetar också med Amnionkliniken i Lund. 

Vi följer Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendation om att det skall finnas ett medicinskt syfte och nyttan av undersökningen skall vara större än eventuella risker för barnet. Strålsäkerhetsmyndigheten om ultraljud »

Med fosterdiagnostik kan man upptäcka om fostret har några avvikelser eller sjukliga tillstånd, men de allra flesta undersökningar är normala och visar att fostret är friskt. Fosterdiagnostik är en möjlighet för dig som gravid att få information om fostrets tillstånd vilket i sin tur ger möjligheten till ett bättre omhändertagande under graviditeten, vid barnets födelse och under dess framtida liv. Det finns tillstånd som inte går att upptäcka med fosterdiagnostik oavsett när i graviditeten undersökningarna görs. Vissa tillstånd uppkommer eller visar sig kanske inte förrän senare i graviditeten, efter födelsen eller kanske senare i livet. Vet du att det finns anlag för sjukdom eller kromosomavvikelser i släkten är det bra att informera din barnmorska och läkare om det.

Viabilitetsultraljud v8+ 

En viabilitetsundersökning kan vara aktuell om du känner dig orolig exempel pga tidigare missfall. Som gravid och listad hos oss på Admira Kvinnohälsa får du ett rabatterat pris för denna undersökning på Emmaultraljudsklinik. 

Viabilitet refererar till liv och viabilitetsskanning är den ultraljudsundersökning som utförs allra tidigast i graviditeten. Den är främst till för att kunna verifiera att hjärtat slår som det ska, se hur stort fostret är och beräkna graviditetslängden samt se om det finns mer än ett foster.

OBS: Om du haft tre missfall i rad, tidigare utomkvedshavandeskap (dvs. graviditet utanför livmodern) eller om det förekommit blödningar eller smärta - på dessa indikationer skickar våra barnmorskor remiss till Emmaultraljudsklinik och endast till undersökning av läkare på kliniken i Malmö.

Tidigt ultraljud

Alla gravida erbjuds tidigt ultraljud (första trimester-ultraljudet). Undersökningen utförs vanligtvis mellan graviditetsvecka 11+5–13+6. Syftet med undersökningen är att:

  • beräkna graviditetslängden och datum för den förväntade förlossningen
  • se hur många foster det finns i livmodern
  • undersöka fostret för att eventuellt upptäcka de missbildningar eller avvikelser som kan ses tidigt i graviditeten.

Tidigt ultraljud med KUB

I samband med det tidiga ultraljudet erbjuds du även KUB. KUB är en ultraljudsundersökning av fostret kombinerat med ett blodprov. Med 90 procents säkerhet avgörs om fostret har Downs syndrom (trisomi 21). Samtidigt beräknas sannolikheten för två andra ovanligare och betydligt allvarligare kromosomavvikeler, Edwards syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13). Om du vill genomgå KUB tas ett blodprov på dig senast en vecka innan det tidiga ultraljudet.

Ultraljud i andra delen av graviditeten (andra trimestern)

Du som är gravid blir även erbjuden ett ultraljud i den andra delen av graviditeten (andra trimester-ultraljudet). Detta utförs vanligtvis i graviditetsvecka 18–20. Syftet med undersökningen är att:

  • mäta fostrets tillväxt, om du inte gjort ett tidigt ultraljud så bedömer man istället graviditetslängden
  • se hur många foster som finns i livmodern
  • undersöka fostret för att upptäcka missbildningar eller andra avvikelser
  • bedöma moderkakans placering i livmodern.