Klimakteriekurs

Du som är mellan 40-65 år är välkommen att dela erfarenheter och få kunskap om vad som händer i kvinnokroppen och varför. Du träffar en av våra barnmorskor som är certifierad "Stark-genom-klimakteriet".

Läs mer om kursens innehåll och boka plats