About us

About us

Admira Kvinnohälsa is an antenatal clinic located right in the middle of Lund.

We would like to provide you and your partner with a dependable, trustworthy and friendly reception. High levels of availability, continuity of care and medical competence are all important factors in a safe pregnancy and delivery. Our services include antenatal care, contraceptive counselling and gynaecological Pap tests. Appointments concerning pregnancy, contraceptives and some tests for sexually transmitted infections (STI) are free of charge as we have an agreement with Region Skåne. This applies to all EU-citizens (N.B. the European Health Insurance card and ID must be presented).

We have the possibility for early ultrasound during your pregnancy.

 

Meet the team

We are a team of competent, dedicated and experienced midwives who would like to meet you. 


Kristina Wahlstedt

Kristina Wahlstedt

Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt

Innan min anställning på Admira Kvinnohälsa arbetade jag på Mödrahälsovården Linero i Lund. Jag har snart 30 års erfarenhet från arbete på kvinnoklinik, förlossning och mödrahälsovård. Övriga meriter är bland annat att jag lett vattengympa för gravida under tre års tid, utbildat mig i akupunktur, sexologi, smittspårning och dessutom som handledare för blivande barnmorskor. Sedan februari 2017 är jag verksamhetschef för Admira Kvinnohälsa. 

Elisabet Calais

Elisabet Calais

Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt

Jag har arbetat som barnmorska sedan 2001, framför allt på avdelning för komplicerade graviditeter men även på förlossnings- och BB-avdelning på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Övriga meriter är bland annat en Masterexamen i Reproduktiv och Perinatal Hälsa. Genom min forskning fick jag i Uppsala möjligheten att utveckla vårdrutinerna kring tidig hudkontakt de första levnadsdygnen mellan nyfödda fullgånga barn och deras föräldrar. Sedan februari 2017 är jag VD för Admira Kvinnohälsa. 

Gunilla Bengtsson

Gunilla Bengtsson

Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt

Jag heter Gunilla och har jobbat som barnmorska sedan början av 80-talet. Första åren inom förlossningsvård, specialistmödravård, prenatal o perinatalavdelning. Därefter olika barnmorskemottagningar, nu sist på Capio i Lund och på Familjecentralen Tåbelund i Eslöv.
Jag älskar mitt jobb som barnmorska! Det är med stor glädje o ära att få följa med ett blivande föräldrapar på livets resa o se dem växa o utvecklas som föräldrar.

Carina Fagrenius

Carina Fagrenius

Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt

Jag har arbetat som barnmorska sedan år 2000 och har till största delen jobbat på olika barnmorskemottagningar. Jag har även erfarenhet från ungdomsmottagning, förlossningsavdelning, perinatalavdelning och Familje-BB i Lund. Övriga meriter är att jag bland annat har utbildning i handledning, akupunktur, sexologi, smittspårning och klimakterierådgivning. Jag trivs med att träffa patienter i olika åldrar och tycker att mitt arbete som barnmorska är väldigt roligt och stimulerande.