Klimakterierådgivning i Lund

Klimakterierådgivning i Lund

Övergångsåldern - eller klimakteriet- utgör en period i en kvinnas liv som kan variera i längd från några månader upp till flera år och inträffar vanligen kring 50-års åldern.

Förändringar sker i kvinnans kropp och detta sammanfaller ofta i tid med många andra förändringar i kvinnors liv. Hur du upplever denna period är individuellt och faktorer som ärftlighet och livsstil har betydelse.

Med våra barnmorskor kan du prata om din hälsa, livsstil och sexualitet i övergångsåldern. Vi kan även göra en bedömning och ge råd kring underlivsbesvär på grund av torra/sköra slemhinnor.

Välkommen att boka tid för kostnadsfri rådgivning!

OBS vi förskriver inte östrogen på recept, detta gör en läkare. 

Pregnancy

Being pregnant and giving birth is a major event in life. Your experience of pregnancy and birth is unique. We do our best to respond to you and your individual needs.

Contraceptives

A contraceptive should feel safe and suit your body as well as your lifestyle, but the choice is not always easy. You are most welcome for discussion, advice and prescription of contraceptives.

Pap smear test

The Pap Smear test applies to women between the age of 23-65 years and is taken every 3 years for women aged 23-50 years and every 5 years for women aged 50-70 years.

Climacteric advisory

Here we can talk about your health, life style and sexuallity during your menopause. We can also advise you regarding vaginal infections.