Preventivguiden

Preventivguiden

Preventivguiden är ett webb-baserat test med sju frågor, där du får svara på saker som kan påverka ditt val av preventivmetod. När du har svarat på frågorna får du ett resultat där metoder som kan passa dig presenteras. De metoder som har valts bort visas också och du får reda på varför de valdes bort.

Syftet med testet är att du ska få mer information om olika preventivmetoder och att resultatet kan användas som ett diskussionunderlag när du besöker din barnmorska/läkare.

Till guiden